Ombrukets goder og dilemmaer

I vårt postindustrielle samfunn er mange industrier lagt ned. Tilbake står industrielle skall. Med nye virksomheter på innsiden skapes verdifull, stilistisk og leken kontrast. Det finnes mange goder ved ombruk, men også en rekke dilemmaer.