Heldigvis er ingen mennesker omkommet, men store verdier er ødelagt. Samtidig har mobilnettet vært nede, slik at folk i de kriserammede områdene har hatt en ekstra byrde med vanskelige kommunikasjonsforhold i tillegg til at store deler av veinettet har brutt sammen.

Flommen viser at også Norge kan bli hardt rammet av naturkatastrofer med vidtrekkende konsekvenser for svært mange mennesker. I vår landsdel er det først og fremst flom fra havvann, samt store snømengder i Indre Agder som utgjør potensielle trusler i samme omfang.

Naturkatastrofer kan vi ikke avskaffe, men dette er en påminnelse om at kommunale myndigheter må ta så vel katastrofeberedskapen som reguleringsmyndigheten for ny byggevirksomhet på stort alvor.