• BYUTVIKLING: 50.000 kvadratmeter i Grimstad havn skal brukes til byutvikling. Målet er å trekke nye innbyggere til byen og gjøre Grimstad til et mer spennende bosted. FOTO: Ramb l

Hvordan bygge en by?

Sørlandsbyene skal utvikles i havneområdene. Spørsmålet er om det finnes politikere som vil det sterkt nok.