Tid for handling

Den fremtidige utformingen av Kristiansands sentrumsområder bestemmes til høsten.