Å lære av feil

År etter år har fylkeslegene og Helsetilsynet funnet lovbrudd på tjenestene når de har gjennomført tilsyn. Hver gang sender de tilsynsrapporter der de krever oppretting av feilene.