Rett til egen vilje

Ida Marcussen skal ha stor takk for sin innsats.