• Landbrukets verdikjede består av 90.000 årsverk på landsbasis og har betydning for industri, slakteri, transport, kulturlandskap og turistnæringen, skriver artikkelforfatteren. FOTO: Lien, Kyrre

Visste du at pølser ikke vokser på trær?

Fremtiden i våre hender har gått til angrep på skolens lærebok, kokeboka mi. De vil ha kjøttbransjen ut av skolen – som et klimatiltak. Det blir for meg helt feil.