Alle fedre fortjener retten!

Det er trist at regjeringens likestillingssystemer skal gå utover fars samvær med sitt eget barn