• FÅR MER: Innenfor rammetildelingen får de "gamle" universitetene betydelig mer uttelling per student, enn de nye universitetene, deriblant UiA, hevder artikkelforfatteren. FOTO: ARKIV

Regjeringen v/ Kristin Halvorsen snur!

Kunnskapsministeren tok raskt selvkritikk på at de tre nye universitetene ikke var representert i utvalget.