• Artikkelforfatteren peker på viktigheten av at forvaltningen av de vedtatte landskapsvernplanene blir skikkelig ivaretatt. FOTO: ARKIV

Landskapsvern på Sørlandskysten