Man får som man spør!

Jeg henviser til artikkelen av 13. november om konklusjonen av kolikkstudiet, og sier meg uenig.