Samme kildemateriale, ulik tolkning

Omsorgsovertakesler skal med andre ord bli "første utvei".