• BARNESENTERET: Foreldre til pasienter med kroniske lidelser har bekymret seg, men artikkelforfatteren mener at man fortsatt vil gi et fullgodt tilbud til alle. I slutten av 2012 feiret barneavdelingen ved Sørlandet sykehus Arendal 40 år; noe som ble feiret med brask og bram. FOTO: ARKIV

Behandlingstilbud til barn i Agder

De siste ukers debatt viser stort engasjement rundt behandlingstilbudet i sykehus til barn på Sørlandet, og spesielt i Aust-Agder. Det er flott at befolkning og politikere engasjerer seg, men mye av den informasjonen som har kommet fram er preget av uriktigheter.