Europa er ikke i krise. Europa er døende!

Vi må bevare eksisterende arbeidsplasser, og skape nye.