E39: En vei for fremtiden

For å kunne ta en riktig avgjørelse på hva som er best for byen og fremtiden, er det viktig å se hva som ble bestemt ved forrige store veiavgjørelse.