Etterveer av valget

Det er tydeligvis problematisk å være sosialist i våre dager.