• Over en million vil etter all sannsynlighet gå i kirken i desember, skriver artikkelforfatteren. Men det et er en stor overdrivelse at adventskonserter og gudstjenester julaften fyller kirkene til trengsel. FOTO: SCANPIX

Christ-mas med økt julehandel?

Så er vi i gang igjen. Du merker det overalt.