• Tunge industribedrifter som Union, Follum, Peterson og Hunsfos har blitt nedlagt etter mer enn 100 års drift, skriver artikkelforfatteren. Totalt har det i næringen forsvunnet tusenvis av industriarbeidsplasser. Bildet er fra Hunsfos Fabrikker i Vennesla, da det fortsatt var drift. FOTO: ARKIV

Den grønne industrien

Mulighetene som lå i de norske skoger og i de mange fossefall, så framsynte industribyggere allerede på 1800-tallet.