Tvangsekteskapene blir ikke stoppet

Regjeringen tar ikke opp kampen mot sider av islam som klart står imot norsk lovgivning.