Norge gror igjen

Å prosedere mot treets venner og advokater er trolig en tapt og dyr sak