Sællmann ukritisk?

Siv Kristin Sællmann sa i Misjonskirken i Randesund søndag, ifølge Fædrelandsvennen, at korset er symbolet på nestekjærlighet, hun mente at Jesus sto for de samme verdier som Mandela, nemlig raushet.