• NYE VISJONER: Kinodirektør Petter Benestad er positiv til initiativet til Rambølls landskapsarkitekter, men er uenig i traseene de foreslår. FOTO: FAKSIMILE Fædrelandsvennen 5. juni

Kulturaksen fra Torvet til Kilden