Kvinnelig verneplikt

I stedet for å utvide verneplikten til også å omfatte kvinner, bør man heller vurdere å avvikle hele ordningen.