Hva er en kulturavis?

Det er ikke galt å utvide kulturbegrepet til å dreie seg om mer enn bøker og musikk.