Skatt til hinder for eierskap, også i Vest-Agder

FORMUESSKATT: Når det private norske eierskapet er såpass betydelig er det svært viktig at politikerne sørger for de beste levekårene.