• KØ: En omkjøringsvei for E 39 er fremtidsrettet. FOTO: Arkiv

Grønt lys for omkjøringsvei

Byen vil få to trafikkårer, som vil bedre sikkerheten og beredskapen betydelig.