Takk til Opstad

Jeg vil med dette få rette en stor takk til den gamle kulturkjempe Gunvald Opstad for å ha blitt ført inn på den smale vei i siste liten.