Mer gods bør ta sjøveien

Tung godstransport bør for fremtiden i langt større grad ta sjøveien — dette av hensyn til miljø og trafikkavviklingen.