En medisinerstudents refleksjoner

Reservasjonsretten for norske fastleger er seks skritt tilbake.