Tilbake til forhandlingsbordet

Venstres program sier: "Landbrukspolitikken må sikre at matproduksjonen er trygg, miljøvennlig og langsiktig. Norsk landbruk er viktig for bosetningen i hele landet, biologisk mangfold, kulturlandskap og matproduksjon."