• Skal vi nå endelig, 186 år etter grunnleggelsen, få oppleve at Agder naturmuseum og botaniske hage kommer dit det hører hjemme, nemlig under et universitet, som et moderne universitetsmuseum, slik som alle de andre norske naturhistoriske museene er, spør artikkelforfatteren. Bildet er fra georginesamlingen i botanisk have. FOTO: Per Arvid Åsen

Universitetsmuseum i Kristiansand nå!

Det er nå 15 år siden rektor Halvor Vegard Hauge døde, og 54 år siden han tok over som styreleder for Kristiansand Museum og fikk museet på fote igjen.