• Artikkelforfatteren trekker paralleller mellom situasjonen på Krim-halvøya og i Europa før første verdenskrig. Bildet viser russisk-talende ukrainere som ønsker tettere tilknytning til Russland. FOTO: SCANPIX

Søvngjengerne

Den britiske historikeren Christopher Clark er for tiden aktuell med sin siste bok The Sleepwalkers (Søvngjengerne). Den beskriver hvordan Europa lot seg drive inn i 1. verdenskrig sommeren 1914.