Mestring av det flerkulturelle

Enda hører vi om 22. juli at vi skal møte tragedien med mer åpenhet og demokrati. Det er vel og bra, men så overfladisk.