La Nirol få bli!

SV kjemper for en human asylpolitikk der hensynet til barns beste går foran innvandringspolitiske hensyn.