• Unge som i dag sparer i boligsparing for ungdom (BSU), vil bare unntaksvis kunne oppnå tilstrekkelig egenkapital for å kjøpe seg sin første bolig, skriver innsenderen. FOTO: NTB SCANPIX

Unges boligdrøm må bli virkelig

Bolig er vesentlig når man vurderer folks levekår.