• Artikkelforfatteren nevner elektrikerfaget som et eksempel på et fag hvor tre av fire slutter før 35-årsalderen, og det største frafallet er mellom 25- og 29-årsalderen. FOTO: SCANPIX

Ungdom, ikke bli fagarbeider!

Det var en gang på tale å utvide utdannelseskapasiteten ved Odontologisk institutt i Bergen, minnes jeg.