• Nicolai Wergeland var i flere år aktiv i Det Dramatiske Selskab, som var grunnlagt i 1787 av hans svigerfar, Henrik Arnold Thaulow, og som den første tiden holdt til i Thaulows hus i Østre Strandgate 1. FOTO: Ukjent

Rettferdig bedømmelse av Nicolai Wergeland

Nicolai Wergeland er blitt framstilt som vrang og stiv, ærekjær og kverulerende. Ser vi på hans virkelige innsats derimot, møter vi en universell og moderne institusjonsbygger.