• Barnehagelek.jpg FOTO: SCANPIX

Døgnåpent for de voksnes beste

Venstre i Kristiansand kommer med et utspill om døgnåpne barnehager, som passer perfekt inn i vårt individualistiske og selvsentrerte samfunn.