• Når vi nå ser tilbake, skriver artikkelforfatteren, kan vi merke oss at Isaachsen - Willoch slekten har fostret en statsminister, og hans utenriksminister, Sven Stray, nedstammer fra samme slekt som Eidsvollsmannn Osmund Andersen Lømsland. Bildet viser Riksforsamlingen på Eidsvoll 1814, maleriet henger i Stortingssalen og er malt av Oscar Wergeland. FOTO: NTB SCANPIX

Lømsland - Eidsvollsmann og haugianer

Det blir fortalt at Lømsland var en usedvanlig dyktig og samfunnsnyttig borger. Han og hustruen var kjent for gavmildhet og en hjelpende hånd. Han var en mester til å skrive, tyde gamle skinnbrev og skifte rett og skjel i strid mellom naboer.