• vindmøller i sjøen (scanpix).jpg FOTO: SCANPIX

Kortsiktig og uverdig politikk

Velgerne som klorer seg fast på Andabeløy, Hidra og Åna-Sira bør applaudere at fylkesadministrasjonen fraråder utbygging av grunnen.