• Det vil ikke bli satt opp konkrete læringsmål for det enkelte barnet i Agderprosjektet, skriver innsenderne. FOTO: AGDERPROSJEKTET

Åpen for diskusjon

Birte Simonsen, Dag Øystein Nome og Ingeborg Eidsvåg Fredwall ved UiA ga viktige innspill til Agderprosjektet lørdag 9. august.