• Psyke_3.jpg FOTO: Torstein Øen

Risiko ved hjemmepsykiatri

Sørlandet sykehus vil dreie den psykiatriske behandlingen til mer hjemmetjeneste og legger ned 85 senger. Det er en øvelse som ikke kan gjøres uten grundige utredninger og kvalitetssikringer.