Slaktemetode bør forbys

Slakting på jødisk og muslimsk vis