Mer skepsis, takk!

Vår skepsis bør i høy grad også gjelde det som hevdes å være vitenskapelig bevist.