Randi Øverlands forsett og mitt nyttårsønske

Randi Øverland sier farvel til IKEA