Under statens omsorg, fra vugge til grav?

Skal det være staten som vier?