• På dette bildet fra et felles fylkestingsmøte for Aust- og Vest-Agder i 2013, går bølgene høyt i diskusjonen om Regionplan Agder 2020. FOTO: ARKIV

Høyre og LIM-planen

Skal vi jobbe for Det Gode Livet på Sørlandet, må vi finne rom for alle fordi vi har bruk for alle.