«Ulovlig på Vestbredden»

Medias informasjon må være korrekt.