Svar til misforstått herremann...

... som utaler seg i avisen om emner han tydeligvis ikke har kjennskap til;