Omstridte fusjonsplaner

Det må være en absolutt forutsetning for en eventuell fusjon at den akademiske standarden ikke senkes. Så langt i debatten er det ikke godtgjort fra tilhengernes side.